Fundacja
Edukacji
Kulturalnej

XIII WARSZAWSKIE MIĘDZYNARODOWE
KURSY MISTRZOWSKIE
im. Macieja Paderewskiego

21–29 sierpnia 2019

 

PATRONAT HONOROWY:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

ORGANIZATOR:
FUNDACJA EDUKACJI KULTURALNEJ

DYREKTOR ARTYSTYCZNY:
RÓŻA PADEREWSKA

Kontakt:

adres do korespondencji:
Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie
im. Macieja Paderewskiego
02-988 Warszawa, ul. Jara 5D

tel. (+48) 501-256-961, (+48) 798-409-367
kursymistrzowskie@wp.pl

 

 

FESTIWAL KAMERALISTYKI POLSKIEJ

 


 

Brak miejsc w klasach fortepianu, fletu oraz wiolonczeli. Kontynuujemy rekrutację do pozostałych klas.

Klasy mistrzowskie prowadzą profesorowie:

 

Katarzyna Popowa-Zydroń

fortepian   - brak miejsc

 

Wojciech Świtała

fortepian  - brak miejsc

 

Maja Nosowska

kameralistyka fortepianowa

(współpraca pianisty w duecie ze śpiewakiem, instrumentalistą, w duecie fortepianowym, większym zespole kameralnym (trio, kwartet itd.), przygotowanie do konkursów kameralnych, także możliwość indywidualnej pracy pianisty nad literaturą pieśniarską, instrumentalną, opracowywaniem wyciągów orkiestrowych w koncertach instrumentalnych, ariach operowych itp.)

 

Ewa Iżykowska-Lipińska

śpiew 

 

Włodzimierz Zalewski

śpiew

 

Maria Peradzyńska-Filip

flet   - brak miejsc

 

Klaudiusz Baran

akordeon

 

Mariusz Patyra

skrzypce 

 

Tomasz Strahl

wiolonczela  - brak miejsc

 

  

 


 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

 

 • XIII Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie im. Macieja Paderewskiego odbędą się w dniach 21–29 sierpnia 2019 r. w Centrum Kultury Wilanów w Warszawie, ul. Kolegiacka 3.
 • Uczestnikami mogą być studenci i absolwenci akademii muzycznych, uczniowie szkół muzycznych oraz nauczyciele szkolnictwa muzycznego.
 • Uczestnicy niepełnoletni muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej, która odpowiada za ich bezpieczeństwo podczas Kursu.
 • Wszelkie zajęcia prowadzone w ramach Kursów są otwarte i obejmują: indywidualne lekcje u wybranych pedagogów, lekcje zespołowe oraz koncerty uczestników.
 • Kandydaci mogą zgłaszać udział czynny lub bierny.
 • Uczestnicy czynni mają zagwarantowane cztery lekcje w wymiarze 45 minut u wybranego pedagoga.
 • Organizatorzy zapewniają współpracę z akompaniatorami dla uczestników czynnych, którzy dokonają odpowiedniej opłaty za kurs (szczegóły dalej) oraz przyślą nuty dla akompaniatora w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu.
 • Uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

O terminach rozpoczęcia zajęć w poszczególnych klasach
będziemy informować około 15 sierpnia.

 

 

 

Kursy odbywają się w siedzibie Centrum Kultury Wilanów - ul. Kolegiacka 3, w bezpośrednim otoczeniu zabytkowej rezydencji królewskiej w Wilanowie, 25 minut  autobusem z centrum Warszawy.

 

Pałac Królewski w Wilanowie

 


 

ZGŁOSZENIA

 

  • Zgłoszenia udziału w Kursach należy dokonać do 31 maja 2019 r., przesyłając na adres Organizatorów pocztą lub e-mailem czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz podpisane oświadczenie dotyczące danych osobowych, wraz z dołączonym dowodem wpłaty wpisowego (uczestnicy czynni) oraz deklaracją opieki nad uczniem (uczestnicy niepełnoletni). Liczy się data otrzymania zgłoszenia przez Organizatorów.
  • O zakwalifikowaniu na Kursy w charakterze uczestnika czynnego Organizatorzy poinformują do 15 czerwca 2019. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie rozpatrywane będą w miarę wolnych miejsc. Informacje o wolnych miejscach w klasach poszczególnych profesorów będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej.
  • Liczba miejsc na Kursach jest ograniczona. Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, wyboru uczestników czynnych dokonują profesorowie na podstawie informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.

 


 

OPŁATY ZA KURSY

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

 

Fundacja Edukacji Kulturalnej w Warszawie
BZ WBK S.A. 33 O/Warszawa
64 1090 1056 0000 0001 1668 8729

 

dla wpłat z zagranicy:
IBAN: PL 64 1090 1056 0000 0001 1668 8729
BIC (SWIFT-Code): WBK PPLPP

 

OPŁATY DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Opłaty dla uczestników czynnych:

 

I rata – wpisowe: 200 zł

 

Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy biorący udział w kursach u różnych pedagogów płacą tylko jedno wpisowe.
Uczestnicy biorący udział w kursie jako zespół kameralny płacą wpisowe w wysokości 100 zł od każdego członka zespołu.

 
 

PROMOCJA:

 uczestnicy czynni poprzednich edycji Warszawskich Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich - wpisowe: 150 zł

 
 

PROMOCJA:

uczniowie ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie - wpisowe: 100 zł

 

II rata – opłata za kurs:

 

Soliści - 640 zł
Soliści z akompaniatorem - 840 zł
Zespół kameralny – 320 zł/os.

 

Pełna opłata za Kursy musi wpłynąć na konto bankowe Organizatora najpóźniej do 15 lipca 2019. 

 

 

Opłata dla uczestników biernych:

Cały Kurs - 200 zł
Wstęp na jeden dzień - 30 zł


OPŁATY DLA OBCOKRAJOWCÓW


Opłaty dla uczestników czynnych:

 

I rata – wpisowe: 100 Euro


Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy biorący udział w kursach u różnych pedagogów płacą tylko jedno wpisowe.
Uczestnicy biorący udział w kursie jako zespół kameralny płacą wpisowe w wysokości 50 Euro od każdego członka zespołu

 

II rata – opłata za kurs:

 

Soliści - 200 Euro
Soliści z akompaniatorem - 300 Euro
Zespoły - 100 Euro/os. 

 

Pełna opłata za Kursy musi wpłynąć na konto bankowe Organizatora najpóźniej do 15 lipca 2019.

 

 

Opłata dla uczestników biernych:

Cały Kurs - 70 Euro

Wstęp na jeden dzień - 10 Euro

 

 

Uwaga: studenci zagraniczni polskich uczelni muzycznych zobowiązani są do dokonania wpłat według stawek dla obcokrajowców.

Dla wpłat w złotówkach obowiązuje przelicznik wg kursu średniego NBP z dnia wpłaty. 

 


 

NOCLEGI I WYŻYWIENIE

 

 • Organizatorzy dokonali wstępnej rezerwacji miejsc noclegowych w Hotelu De Silva Wilanów (ul. Kubickiego 3).
  Ceny promocyjne noclegów dla uczestników:
  pokój 1-osobowy - 140 zł/doba bez śniadania
  pokój 2-osobowy - 140 zł/doba bez śniadania
  śniadanie w formie bufetu - 25 zł/os. 
 • Uczestnicy na hasło „Kursy  Mistrzowskie” mogą składać rezerwacje bezpośrednio w recepcji hotelu :
  e-mailowo na   adres : wilanow@desilva.pl
  telefonicznie : 22 550 62 00, 22 550 61 00

 • Wyżywienie we własnym zakresie - w okolicy bogata oferta gastronomiczna.

 


 

ORGANIZATORZY

 

Dyrektor artystyczny:
Róża Paderewska

 

Biuro organizacyjne:
Monika Jobda

Józefa Petri

Paweł Markuszewski

 

Kontakt:

adres do korespondencji:
Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie
im. Macieja Paderewskiego
02-988 Warszawa, ul. Jara 5D

tel. (+48) 501-256-961, (+48) 798-409-367

kursymistrzowskie@wp.pl

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

 

  

Współorganizatorzy:
Centrum Edukacji Artystycznej
Centrum Kultury Wilanów

 

Partnerzy:
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Pro Pianoforte - autoryzowany dystrybutor Steinway & Sons
Fortepiano Center - Galeria Fortepianów i Pianin
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie

 

Patronat medialny:

Polskie Radio - Program 2

TVP Kultura