O kursach

 Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie odbyły się po raz pierwszy w 2006 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Ich inicjatorem i kierownikiem artystycznym był prof. Maciej Paderewski, wybitny pianista i kameralista, pedagog warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i ZPSM nr 4.

W latach 2006–2009 miały miejsce cztery edycje Kursów, w których udział wzięło kilkuset młodych muzyków z Polski oraz m.in. z Rosji, Łotwy, Mołdawii, Francji, Włoch i Japonii. Kursom towarzyszyły koncerty pedagogów i uczestników w Sali Koncertowej Szkoły.

Po śmierci prof. Macieja Paderewskiego organizatorzy zdecydowali się na kontynuację Jego dzieła, a kolejne edycje Kursów poświęcone zostały Jego pamięci. Kierownictwo artystyczne Kursów objęła Róża Paderewska, organizacji podjęła się Fundacja im. Karola Szymanowskiego w Warszawie (piąta edycja), a następnie Fundacja Edukacji Kulturalnej (od szóstej edycji). Od siódmej edycji Kursy odbywały się w siedzibie Centrum Kultury Wilanów, a edycja czternasta w 2020 roku po raz pierwszy odbyła się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Kolejne edycje Kursów w latach 2011–2023 zgromadziły łącznie niemal 1000 uczestników z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Norwegii, Finlandii, Izraela, Japonii, Singapuru, Chin, Korei i in,. Kursom towarzyszyły koncerty w wykonaniu pedagogów: w roku 2011 – recital Mariusza Patyry w Centrum Kultury Wilanów, w roku 2012 – koncert w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II w wykonaniu Ewy Iżykowskiej, Mariusza Patyry i Alberto Nosè, a od roku 2013 – koncerty w Pałacu w Wilanowie: 2013 - w wykonaniu Pawła Gusnara, Krzysztofa Herdzina, Alberto Nosè i Mariusza Patyry, 2014 - w wykonaniu Ewy Iżykowskiej i Oksany Svekli oraz młodych muzyków, absolwentów prof. Macieja Paderewskiego - Aleksandry Świgut i Michała Zielińskiego, 2015 - w wykonaniu Janusza Olejniczaka oraz Tomasza Strahla i Agnieszki Przemyk-Bryły, 2016 - w wykonaniu Ewy Iżykowskiej i Seo Kyeong Yeon, Tomasza Strahla, Janusza OIejniczaka oraz Jakuba Kuszlika (studenta prof. Katarzyny Popowej-Zydroń). 2017 - w wykonaniu Marii Peradzyńskiej Filip, Marianny Żołnacz i Agnieszki Przemyk-Bryły, Wojciecha Świtały oraz Tomasza Strahla i Janusza Olejniczaka, 2018 - w wykonaniu Tomasza Strahla, Kwartetu Wilanów, Agaty Lichoś oraz Mariusza Patyry i Mariusza Klimsiaka, 2019 - dwa koncerty w ramach Festiwalu Kameralistyki Polskiej: w wykonaniu Katarzyny Popowej-Zydroń i Kwartetu Wilanów oraz w wykonaniu Wojciecha Świtały, Kwartetu Śląskiego, Justyny Baran i Klaudiusza Barana, 2020 - w wykonaniu Olgi Pasiecznik i Natalii Pasiecznik. Uczestnicy Kursów występowali w Pałacu w Wilanowie, Centrum Kultury Wilanów oraz jego filii w Powsinie, w Nowym Forcie Sokolnickiego na Żoliborzu, Sali Koncertowej ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego oraz Nowym Domu Sztuki i Namiocie Koncertowym na terenie parku pałacowego w Radziejowicach. Gościem specjalnym siódmej edycji Kursów był prof. Jerzy Marchwiński, który poprowadził seminarium dla uczestników – wykład pt. „Zbiór refleksji na temat grania solowego i zespołowego” oraz lekcję pokazową.

Wśród wykładowców szesnastu dotychczasowych edycji Warszawskich Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich znaleźli się wybitni soliści i kameraliści oraz pedagodzy uczelni muzycznych. Klasy fortepianu prowadzili profesorowie: Joanna Ławrynowicz-Just, Alberto Nosè, Janusz Olejniczak, Katarzyna Popowa-Zydroń, Irina Rumiancewa-Dabrowski, Wojciech Świtała, Andrzej Tatarski, Waldemar Wojtal i Dina Yoffe, klasy skrzypiec – Marcin Baranowski, Vadim Brodski, Bartosz Bryła, Mariusz Patyra i Stefan Tarara, altówki – Ryszard Duź, wiolonczeli – Stanisław Firlej, Robert Fender, Bartosz Koziak, Anna Skibińska-Haponiuk i Tomasz Strahl, fletu - Maria Peradzyńska, saksofonu – Paweł Gusnar i Alicja Wołyńczyk, akordeonuy - Klaudiusz Baran, śpiewu – Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Leonard Andrzej Mróz, Olga Pasiecznik, Włodzimierz Zalewski i Adam Zdunikowski, zespołów kameralnych – Ryszard Duź (kwartety smyczkowe), Maja Nosowska i Maciej Paderewski (zespoły kameralne z fortepianem), improwizacji jazzowej i propedeutyki kompozycji – Krzysztof Herdzin.

 

Tak o Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich pisał prof. Jerzy Marchwiński:

Spośród wielu Kursów Mistrzowskich, odbywających się aktualnie w różnych centrach muzycznych Kraju, ten wyróżnia się unikatową ideą i charakterem. Jest bowiem adresowany w zasadzie do całego środowiska muzycznego, zarówno do uczniów szkół podstawowych, i do samodzielnych, dorosłych artystów-wykonawców. W formule Kursu mogą znaleźć swe miejsce bardzo młodzi ludzie, którzy – być może – w asyście swoich mentorów, zapragną pokazać swe umiejętności innemu mistrzowi, adepci liceów i Akademii, a nawet ci, już dojrzali, którzy zapragnęliby np. konfrontacji i dialogu z mistrzem, a więc innym, dojrzałym artystą. Ta unikatowa formuła zasługuje na najwyższą pochwałę, dalsze istnienie i rozwój, oraz na promocję i popularyzację.