Fundacja
Edukacji
Kulturalnej

O prof. Macieju Paderewskim

Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie w klasie fortepianu profesor Marii Wiłkomirskiej. Już w czasie studiów wykazywał ogromne zainteresowanie muzyką kameralną. Towarzyszył studentom w ponad dwudziestu klasach, gdzie wykładali tak wybitni pedagodzy, jak profesorowie: Irena Dubiska, Kazimierz Wiłkomirski, Tadeusz Wroński i wielu innych

Jako pianista- kameralista otrzymał nagrody i wyróżnienia na wielu konkursach w Polsce, a także dyplomy specjalne za wykonanie partii fortepianowych na konkursach: skrzypcowym im. Jacques Thibaud w Paryżu, wiolonczelowym im. Pablo Casalsa w Budapeszcie. Koncertował niemal we wszystkich krajach Europy, w Ameryce i Japonii.

Partnerował wybitnym polskim i zagranicznym solistom, takim jak: Vadim Brodski, Zdzisława Donat, Tadeusz Gadzina, Nicolai Gedda, Andrzej Hiolski, Piotr Janowski, Stefan Kamasa, Konstanty Andrzej Kulka, Galina Pisarenko, Stefan Stałanowski, Krystyna Szostek-Radkowa, Wanda Wiłkomirska, Stefania Woytowicz, Teresa Żylis-Gara i wielu innym.

Dokonał licznych nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych. Za nagranie dla firmy "Accord" utworów kameralnych Witolda Lutosławskiego otrzymał wyróżnienie krytyków francuskich Diapason d’Or.

Za jedno z najwybitniejszych dokonał Maciej Paderewski uważał wspólny występ ze Światosławem Richterem na festiwalu "Grudniowe Wieczory Muzyczne" w Moskwie w 1987 r.

Z prof. Tadeuszem Wrońskim, wybitnym autorytetem skrzypcowym, przygotował do wydania w PWM komplet sonat Johannesa Brahmsa na fortepian i skrzypce, zaś z prof. Kazimierzem Michalikiem dla tego samego wydawnictwa opracował i dokonał transkrypcji 20 utworów fortepianowych F. Chopina na wiolonczelę i fortepian.

Był pomysłodawcą, kierownikiem artystycznym i pedagogiem powołanych do życia w 2006 r. Warszawskich Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich. W 2011 r. odbyła się V edycja Kursów, tym razem poświęcona pamięci Profesora Macieja Paderewskiego.

Prowadził wiele kursów i warsztatów muzycznych w kraju - Warszawa, Kąśna Dolna i za granicą - Klagenfurt (Austria), Lille (Francja).

Poza działalnością artystyczną Maciej Paderewski zajmował się pedagogiką. Był profesorem w dziedzinie kameralistyki w Akademii Muzycznej im. F. Chopina i ZPSM im. K. Szymanowskiego w Warszawie, gdzie stworzył autorski projekt nauczania tego przedmiotu.

Za swoich mistrzów uważał: prof. Irenę Dubiską, prof. Eugenię Umińską, prof. Tadeusza Wrońskiego i… wybitnego trenera i wychowawcę Kazimierza Górskiego. Przyjaźń z tym ostatnim pozwoliła mu na posiadanie szerokich horyzontów dotyczących powiązań gry na instrumencie z grą sportowców.

Był wybitnym artystą i pedagogiem oraz wielkim przyjacielem muzykującej młodzieży. Miał dar dzielenia się talentem i wiedzą. Jego uczniowie zdobywali liczne nagrody na prestiżowych konkursach kameralnych. Był perfekcjonistą i tego oczekiwał od innych. Praca nie była dla niego obowiązkiem, lecz pasją.

W uznaniu zasług Maciej Paderewski został wielokrotnie wyróżniony nagrodami Rektora Uczelni, ponadto Uchwałą Rady Państwa odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, zaś przez Ministra Kultury uhonorowany został nagrodą I-go stopnia, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz w roku 2007- srebrnym medalem „Gloria Artis”.