XIV WARSZAWSKIE MIĘDZYNARODOWE
KURSY MISTRZOWSKIE
im. Macieja Paderewskiego

23–29 sierpnia 2020

 

ORGANIZATOR:
FUNDACJA EDUKACJI KULTURALNEJ

DYREKTOR ARTYSTYCZNY:
RÓŻA PADEREWSKA

Kontakt:

tel. (+48) 501-256-961, (+48) 798-409-367
kursymistrzowskie@wp.pl


 

Klasy mistrzowskie prowadzą profesorowie:

 

 

Wojciech Świtała

fortepian 

 

Ewa Iżykowska-Lipińska

śpiew 

 

Olga Pasiecznik (Pasichnyk)

śpiew 

 

Maria Peradzyńska-Filip

flet  

 

Klaudiusz Baran

akordeon

 

Marcin Baranowski

skrzypce

 

Tomasz Strahl

wiolonczela 

 

Anna Skibińska-Haponiuk

wiolonczela 

  

Piotr Fidelus
Monika Polaczek-Przestrzelska
Agnieszka Przemyk-Bryła
Oksana Svekla
Joanna Zathey-Wójcińska

realizacja partii fortepianu w klasach instrumentalnych i wokalnych

 


 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

 

 • XIV Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie im. Macieja Paderewskiego odbędą się w dniach 23–29 sierpnia 2020 r.w Domu Pracy Twórczej - Pałacu w Radziejowicach. ul. Sienkiewicza 4 (ok. 45 km od centrum Warszawy przy trasie S8 w kierunku Katowic) .
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przeprowadzenia Kursów w formule online, jeśli sytuacja epidemiczna uniemożliwi ich przeprowadzenie stacjonarnie.

 • Uczestnikami mogą być studenci i absolwenci akademii muzycznych, uczniowie szkół muzycznych oraz nauczyciele szkolnictwa muzycznego.
 • Uczestnicy niepełnoletni muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej, która odpowiada za ich bezpieczeństwo podczas Kursu.
 • Uczestnicy mają zagwarantowane cztery lekcje w wymiarze 45 minut u wybranego pedagoga.
 • Organizatorzy zapewniają współpracę z akompaniatorami dla uczestników, którzy dokonają odpowiedniej opłaty za kurs (szczegóły dalej) oraz przyślą nuty dla akompaniatora w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu.
 • Uczestnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się we własnym zakresie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 • Na terenie Kursów będzie obowiązywał szczegółowy regulamin uwzględniający aktualne zalecenia przeciwepidemiczne Ministra Zdrowia. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz zaleceń Sanepidu dotyczących bezpiecznego przebywania w miejscach publicznych w czasie epidemii Covid-19. 
  Regulamin zostanie opublikowany w sierpniu.

 

O terminach rozpoczęcia zajęć w poszczególnych klasach
będziemy informować około 15 sierpnia.

 

 

Koncert inauguracyjny odbył się  w formie nagrania audio-video, które wkrótce znajdzie się na naszej stronie internetowej i na Facebooku.


 

ZGŁOSZENIA

 

  • Zgłoszenia udziału w Kursach należy dokonać do 30 czerwca 2020 r., przesyłając na adres Organizatorów pocztą lub e-mailem czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz podpisane oświadczenie dotyczące danych osobowych, wraz z dołączonym dowodem wpłaty wpisowego  oraz deklaracją opieki nad uczniem (uczestnicy niepełnoletni). Liczy się data otrzymania zgłoszenia przez Organizatorów. Dokumenty należy przesyłać w postaci zeskanowanych plików z odręcznymi podpisami.
  • O zakwalifikowaniu na Kursy w charakterze uczestnika czynnego Organizatorzy poinformują do 15 lipca 2020. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie rozpatrywane będą w miarę wolnych miejsc. Informacje o wolnych miejscach w klasach poszczególnych profesorów będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej.
  • Liczba miejsc na Kursach jest ograniczona. Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, wyboru uczestników czynnych dokonują profesorowie na podstawie informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.

 


 

OPŁATY ZA KURSY

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

 

Fundacja Edukacji Kulturalnej w Warszawie
BZ WBK S.A. 33 O/Warszawa
64 1090 1056 0000 0001 1668 8729

 

dla wpłat z zagranicy:
IBAN: PL 64 1090 1056 0000 0001 1668 8729
BIC (SWIFT-Code): WBK PPLPP

 

OPŁATY DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

I rata – wpisowe: 200 zł

 

Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy biorący udział w kursach u różnych pedagogów płacą tylko jedno wpisowe.

 
 

PROMOCJA:

 uczestnicy czynni poprzednich edycji Warszawskich Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich - wpisowe: 150 zł

 
 

PROMOCJA:

uczniowie ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie - wpisowe: 100 zł

 

II rata – opłata za kurs:

 

Soliści - 640 zł
Soliści z akompaniatorem - 840 zł

 

Pełna opłata za Kursy musi wpłynąć na konto bankowe Organizatora najpóźniej do 31 lipca 2020. 

 

 


OPŁATY DLA OBCOKRAJOWCÓW


 

I rata – wpisowe: 100 Euro


Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy biorący udział w kursach u różnych pedagogów płacą tylko jedno wpisowe.

 

II rata – opłata za kurs:

 

Soliści - 200 Euro
Soliści z akompaniatorem - 300 Euro

 

Pełna opłata za Kursy musi wpłynąć na konto bankowe Organizatora najpóźniej do 31 lipca 2020.

 

 

Uwaga: studenci zagraniczni polskich uczelni muzycznych zobowiązani są do dokonania wpłat według stawek dla obcokrajowców.

Dla wpłat w złotówkach obowiązuje przelicznik wg kursu średniego NBP z dnia wpłaty. 

 


 

NOCLEGI I WYŻYWIENIE

 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu z całodziennym wyżywieniem na miejscu (3 posiłki) w cenie 120 zł od osoby za noc - wraz ze zgłoszeniem prosimy o informację, czy chcą Państwo skorzystać z tej oferty. Liczba miejsc ograniczona!

Płatność za nocleg i wyżywienie na miejscu.

 


 

ORGANIZATORZY

 

Dyrektor artystyczny:
Róża Paderewska

 

Biuro organizacyjne:
Monika Jobda

Józefa Petri

Paweł Markuszewski

 

Kontakt:

adres do korespondencji:
Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie
im. Macieja Paderewskiego
02-988 Warszawa, ul. Jara 5D

tel. (+48) 501-256-961, (+48) 798-409-367

kursymistrzowskie@wp.pl

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 Partnerzy:

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie