Misja

          Fundacja powstała w 1992 roku z inicjatywy rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Muzycznych Nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Początkowo była to organizacja działająca pod nazwą "Fundacja im. Karola Szymanowskiego" przy szkole, a obecnie jest to samodzielna jednostka - Fundacja Edukacji Kulturalnej. Prezesem Zarządu od początku jest Róża Paderewska. Celem działalności Fundacji jest rozwój artystyczny dzieci, młodzieży i dorosłych oraz upowszechnianie kultury muzycznej.

W grudniu 2003 roku Fundacja za swoją działalność była nominowana do Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za twórczość dla dzieci i młodzieży „Sztuka Młodym”.