Fundacja
Edukacji
Kulturalnej

Założyciele

 

Róża Paderewska

W roku 1970 ukończyła PWSM w Warszawie w klasie wiolonczeli prof. Zofii Adamskiej uzyskując tytuł magistra sztuki z przygotowaniem pedagogicznym. W latach 1965 - 1970 pracowała w charakterze nauczyciela w Państwowym Ognisku Muzycznym Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. W 1972 roku podjęła pracę w charakterze nauczyciela wiolonczeli w Szkole Muzycznej I stopnia Nr 2 im. F. Chopina oraz w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego. W latach 1970 – 1985 pracowała równolegle w miesięczniku „Więź”.

W ciągu swej pracy dydaktycznej kształciła wielu wiolonczelistów zarówno w szkole podstawowej jak i liceum. Niemal wszyscy jej absolwenci ukończyli akademie muzyczne i aktualnie pracują w orkiestrach Filharmonii Narodowej, Teatru Wielkiego, Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji, Warszawskiej Opery Kameralnej, uczą w szkołach, a także koncertują w kraju i za granicą. Do jej najważniejszych działań należy m. in. koncertów charytatywnych na rzecz Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Koncerty Czwartkowe dla młodzieży w FN, koncertów uczniów i absolwentów w Studio S1 i AMFC (obecnie UMFC), występy uczniów w Galerii Porczyńskich i wielu innych salach koncertowych Warszawy. Zawsze były znakomitą okazją do zaprezentowania wybitnych osiągnięć artystycznych nauczycieli i uczniów orkiestry, chóru i solistów – laureatów prestiżowych konkursów muzycznych i stypendystów Ministra Kultury, Narodowego Centrum Kultury i innych.

Podejmowała różnorodne inicjatywy poszerzające ofertę edukacyjną szkoły i wzbogacające jej działalność artystyczną i pedagogiczną. W roku 1989 podjęła działania w ramach programu łączenia Europy „Jugendwerk” - wymiany artystyczne i kontakty osobowe młodzieży i pedagogów. W latach 2000 – 2004 była współorganizatorką Międzynarodowych Letnich Warsztatów Orkiestrowych dla uczniów i studentów pod patronatem Ministra Kultury. Od roku 2003 kierowała zespołem pedagogów realizujących projekt „Concert Circle – nauka poprzez pracę: wspólne koncertowanie uczniów szkół muzycznych” w ramach programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”. Była współorganizatorką wielu edycji Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego. W odbywających się co dwa lata kolejnych edycjach szkoła, której była dyrektorem (ZPSM Nr 4 im. Karola Szymanowskiego) była gospodarzem przesłuchań I etapu. Przez wiele lat pełniła społeczną funkcję członka Rady Szkolnictwa Artystycznego.

Zawsze postrzega szkołę nie tylko jako placówkę dydaktyczno-oświatową, ale także jako instytucję kulturalną. Dzięki jej inicjatywie i zaangażowaniu szkoła zaistniała w życiu artystycznym stolicy poprzez organizowanie koncertów w Filharmonii Narodowej, szkolnych koncertów edukacyjnych dla uczniów szkół żoliborskich, koncertów w Akademii Muzycznej. Wielkim przedsięwzięciem było powołanie orkiestry „Mała Filharmonia”, która promowała uczniów i absolwentów liceum muzycznego.

Wszystkie swoje działania podporządkowuje głównemu celowi – profesjonalnemu kształceniu i promocji. W latach 90-tych wraz z grupą osób współpracujących z Senator Izabelą Cwojdzińską przyczyniła się do zrealizowania wieloletniego postulatu muzyków pedagogów o umieszczenie całego szkolnictwa artystycznego w resorcie Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Od 2005 roku jest również członkiem komisji do spraw dialogu społecznego przy Prezydencie m. st. Warszawy, a od roku 2007 v-ce przewodniczącą Komisji Muzyki.

Otrzymała wiele odznaczeń i nagród:

 • 1983 – nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej,

 • 1989 - nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Miasta Stołecznego Warszawy, nagroda rektora Akademii Muzycznej im. F. Chopina

 • 1991 – nagroda indywidualna I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej

 • 1993 - nagroda indywidualna I stopnia Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze

 • 1994 – nagroda burmistrza dzielnicy Żoliborz za szczególne osiągnięcia w zakresie szerzenia kultury na terenie Żoliborza

 • 1997 - nagroda indywidualna I stopnia Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze

 • 2001 – odznaka „Zasłużony dla Warszawy” przyznana przez Prezydenta m. st. Warszawy

 • 2001 – nagroda indywidualna burmistrza gminy Warszawa Centrum za upowszechnianie kultury

 • 2003 – nominacja do nagrody prezydenta RP za twórczość dla dzieci i młodzieży „Sztuka młodym”

 • 2005 – Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • 2005 – medal za działalność dla dobra polskiej oświaty przyznany przez związek zawodowy NSZZ „Solidarność” Regiony Mazowsze

 • 2007 – nagroda I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • 2007 – medal Komisji Edukacji Narodowej

 • 2008 – honorowy tytuł ambasadora Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

 

Maria Grzebalska

Ukończyła studia w klasie fortepianu w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1959). W zawodzie muzyka pozostaje od 1955 roku jako pedagog i akompaniator szkół muzycznych Warszawy i regionu warszawskiego oraz organizator i animator życia muzycznego.

W latach 1965 - 1970 pełniła funkcję Kierownika Sekcji Fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Siedlcach, a w latach 1970 - 1973 w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia nr 2 im. F. Chopina w Warszawie. Od 1971 roku pracuje w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Wychowała wielu laureatów nagród ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych.

Obok pracy pedagogicznej prowadzi szeroką działalność w różnych instytucjach muzycznych:

 • w latach 1965 - 1975 była konsultantem muzycznym Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego,

 • w latach 1977 - 1979 kierowała letnimi młodzieżowymi obozami muzycznymi w różnych miastach Polski,

 • od 1990 roku jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej,

 • od 1993 roku pełni funkcję opiekuna praktyk studenckich Akademii Muzycznej w Warszawie,

 • od 1993 roku bierze udział w pracach jury konkursów pianistycznych dla dzieci i młodzieży między innymi w Konkursie im. Janiny Garści w Stalowej Woli, Konkursie "Nad Kamienną" w Skarżysku-Kamiennej, Konkursach Regionalnych w Nowym Sączu, Ostrołęce oraz Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Szkół Muzycznych I i II st. w Warszawie.


Jest pomysłodawcą, założycielem i kierownikiem działającego od 1993 roku Przedszkola Muzycznego. Jest autorką nowatorskiej metody nauczania początkowego gry na fortepianie oraz wydanego przez Centrum Edukacji Artystycznej i Pańswowe Wydawnictwo Muzyczne Elementarza Młodego Pianisty "Krasnoludki grają na fortepianie".

 

Od 1995 kieruje letnimi warsztatami pianistycznymi organizowanymi pod patronatem Ministerstwa Kultury:

 • Warsztatami Muzycznymi dla Laureatów Konkursów Pianistycznych w Krynicy;

 • Międzynarodowym Letnim Kursie Pianistycznych dla uczniów i nauczycieli szkół muzycznych (Olsztyn, Augustów, Gorlice, Szczecinek).

 

Za pracę pedagogiczną została uhonorowana nagrodami:
1976 - Złoty Krzyż Zasługi
1984 - Medal 40-lecia PRL
1987 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
2002 - Nagroda II st. Ministra Kultury