XVIII WARSZAWSKIE MIĘDZYNARODOWE
KURSY MISTRZOWSKIE
im. Macieja Paderewskiego

Radziejowice, 3–11 sierpnia 2024

 

ORGANIZATOR:
FUNDACJA EDUKACJI KULTURALNEJ

DYREKTOR ARTYSTYCZNY:
RÓŻA PADEREWSKA

Kontakt:

tel. (+48) 501-256-961, (+48) 798-409-367
kursymistrzowskie@wp.pl

 


 

Klasy mistrzowskie prowadzą profesorowie:

 

Brak miejsc w klasach prof. Olgi Pasiecznik, prof. Marii Peradzyńskiej, prof. Marcina Baranowskiego i prof. Wojciecha Świtały. Kontynuujemy rekrutację do pozostałych klas.

 

Marcin Baranowski

skrzypce - BRAK MIEJSC

 

Vadim Brodski

skrzypce

 

Ewa Iżykowska-Lipińska

śpiew

 

Joanna Ławrynowicz-Just

fortepian

 

Olga Pasiecznik (Pasichnyk)

śpiew - BRAK MIEJSC

 

Maria Peradzyńska

flet - BRAK MIEJSC 

 

Tomasz Strahl

wiolonczela

 

Wojciech Świtała

fortepian - BRAK MIEJSC

 

 

Łukasz Chrzęszczyk

Katarzyna Hajduk-Konieczna

Marcin Łopacki

Monika Polaczek-Przestrzelska

Alina Shevchenko

Bartłomiej Wezner

Joanna Zathey-Wójcińska

realizacja partii fortepianu w klasach instrumentalnych i wokalnych

 


 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

 

 • XVIII Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie im. Macieja Paderewskiego odbędą się w dniach 3–11 sierpnia 2024 r.w Domu Pracy Twórczej - Pałacu w Radziejowicach. ul. Sienkiewicza 4 (ok. 45 km od centrum Warszawy przy trasie S8 w kierunku Katowic) .
 • Uczestnikami mogą być studenci i absolwenci akademii muzycznych, uczniowie szkół muzycznych oraz nauczyciele szkolnictwa muzycznego.
 • Uczestnicy niepełnoletni muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej, która odpowiada za ich bezpieczeństwo podczas Kursu. Organizator Kursów nie sprawuje i nie zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi.
 • Zajęcia prowadzone w ramach kursów obejmują cztery lekcje w wymiarze 45 minut u wybranego pedagoga. Planowane są również koncerty najlepszych uczestników (do udziału w koncertach kwalifikują profesorowie).
 • Organizatorzy zapewniają współpracę z akompaniatorami dla uczestników, którzy dokonają odpowiedniej opłaty za kurs (szczegóły dalej) oraz przyślą nuty dla akompaniatora w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu.
 • Uczestnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się we własnym zakresie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

W dniu 6 sierpnia zapraszamy na Koncert Mistrzów w wykonaniu prof. Vadima Brodskiego (skrzypce) i prof. Bartłomieja Weznera (fortepian).

 

 

 


 

ZGŁOSZENIA

 

  • Zgłoszenia udziału w Kursach należy dokonać do 31 maja 2024 r., przesyłając e-mailem na adres Organizatorów następujące dokumenty:
   - czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy
   - podpisane oświadczenie dotyczące danych osobowych
   - podpisaną deklarację opieki nad uczestnikiem (uczestnicy niepełnoletni)
   - oraz dowód wpłaty wpisowego.
  • Dokumenty należy przesyłać w postaci zeskanowanych plików z odręcznymi podpisami. Liczy się data otrzymania zgłoszenia przez Organizatorów.
  • O zakwalifikowaniu na Kursy w charakterze uczestnika czynnego Organizatorzy poinformują do 15 czerwca 2024. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie rozpatrywane będą w miarę wolnych miejsc. Informacje o wolnych miejscach w klasach poszczególnych profesorów będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej.
  • Liczba miejsc na Kursach jest ograniczona. Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, wyboru uczestników czynnych dokonują profesorowie na podstawie informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.
  • O terminach zajęć lub terminie spotkania organizacyjnego z profesorem będziemy informować uczestników pod koniec lipca.

 


 

OPŁATY ZA KURSY

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

 

Fundacja Edukacji Kulturalnej w Warszawie
BZ WBK S.A. 33 O/Warszawa
64 1090 1056 0000 0001 1668 8729

 

dla wpłat z zagranicy:
IBAN: PL 64 1090 1056 0000 0001 1668 8729
BIC (SWIFT-Code): WBK PPLPP

 

OPŁATY DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LUB KARTĘ POLAKA

 

 

I rata – wpisowe: 200 zł

 

Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy biorący udział w kursach u różnych pedagogów płacą tylko jedno wpisowe.

 
 

PROMOCJA:

 uczestnicy czynni poprzednich edycji Warszawskich Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich - wpisowe: 150 zł

 
 

II rata – opłata za kurs:

 

Soliści - 800 zł
Soliści z akompaniatorem - 1100 zł

 

Pełna opłata za Kursy musi wpłynąć na konto bankowe Organizatora najpóźniej do 15 lipca 2024. 

 

 


OPŁATY DLA OBCOKRAJOWCÓW


 

I rata – wpisowe: 100 Euro


Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy biorący udział w kursach u różnych pedagogów płacą tylko jedno wpisowe.

 

II rata – opłata za kurs:

 

Soliści - 240 Euro
Soliści z akompaniatorem - 380 Euro

 

Pełna opłata za Kursy musi wpłynąć na konto bankowe Organizatora najpóźniej do 15 lipca 2024.

 

 

Uwaga: studenci zagraniczni polskich uczelni muzycznych zobowiązani są do dokonania wpłat według stawek dla obcokrajowców.

Dla wpłat w złotówkach obowiązuje przelicznik wg kursu średniego NBP z dnia wpłaty. 

 


 

NOCLEGI I WYŻYWIENIE

 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu z całodziennym wyżywieniem na miejscu (3 posiłki) w cenie 169 zł od osoby za noc (80 zł nocleg + 89 zł całodzienne wyżywienie, w tym śniadanie 29 zł, obiad 34 zł, kolacja 26 zł).

Prosimy o zaznaczenie chęci skorzystania z noclegu i wyżywienia na formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc noclegowych ograniczona – o rezerwacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń!

Płatność za nocleg i wyżywienie na miejscu.

Uwaga: brak miejsc noclegowych na terenie kompleksu pałacowego - osoby zainteresowane noclegami możemy zapisać na listę rezerwową lub prosimy o organizację noclegów we własnym zakresie.

Obiekty noclegowe w pobliżu Pałacu w Radziejowicach:

 


 

ORGANIZATORZY

 

Dyrektor artystyczny:
Róża Paderewska

 

Biuro organizacyjne:
Monika Jobda

Paweł Markuszewski

 

Kontakt:
adres do korespondencji:
Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie im. Macieja Paderewskiego
02-988 Warszawa, ul. Jara 5D
tel. (+48) 501-256-961, (+48) 798-409-367
kursymistrzowskie@wp.pl

 

Kursy dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

 

 

 

 Współorganizatorzy:


Centrum Edukacji Artystycznej

Kursy dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

 

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach