Fundacja
Edukacji
Kulturalnej

XII WARSZAWSKIE MIĘDZYNARODOWE
KURSY MISTRZOWSKIE
im. Macieja Paderewskiego

21–28 sierpnia 2018

 

ORGANIZATOR:
FUNDACJA EDUKACJI KULTURALNEJ

DYREKTOR ARTYSTYCZNY:
RÓŻA PADEREWSKA

PATRONAT HONOROWY:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
Kontakt:
adres do korespondencji:
Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie
im. Macieja Paderewskiego
01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1
tel. (+48) 501-256-961, (+48) 798-409-367
kursymistrzowskie@wp.pl


 

Zapraszamy nauczycieli klas fortepianu i kameralistyki fortepianowej szkół muzycznych

 

na seminaria i wykłady

prowadzone w dniach 22-24 sierpnia przez:

 

prof. Wojciecha Świtałę:

 

Kształtowanie frazy i artykulacji w utworach fortepianowych różnych epok


prof. Maję Nosowską-Pasławską:

 

Co pianista wiedzieć powinien o współpracy ze śpiewakiem, z instrumentem smyczkowym i dętym (także w orkiestrze, w teatrze operowym, balecie itp.)?

 

Zapraszamy również do uczestnictwa czynnego lub biernego w całym Kursie (więcej szczegółów).

 

Mamy nadzieję, że powyższa oferta spotka się z zainteresowaniem nie tylko pedagogów w ramach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji, ale też dyrekcji szkól muzycznych.
Wszystkie zajęcia z uczniami, studentami oraz seminaria mają formułę otwartą. Uczestniczą w nich słuchacze czynni i bierni. Kursy stanowią forum wymiany doświadczeń młodych adeptów sztuki muzycznej z Polski i zagranicy, a także merytorycznych dyskusji dla pedagogów.
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
Możliwość stemplowania delegacji, a także rezerwacji noclegu.