Warszawskie Międzynarodowe
Kursy Mistrzowskie
im. Macieja Paderewskiego

 

Profesorowie 2024

 

 

   
   
   
   
   

Marcin Baranowski

skrzypce - BRAK MIEJSC 


Laureat licznych konkursów muzycznych, solista, kameralista, juror, wychowawca plejady najwybitniejszych skrzypków polskich młodego pokolenia, profesor Akademii Muzycznych w Poznaniu i Bydgoszczy. 

Po raz piąty na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!

strona oficjalna
   
   
   

Vadim Brodski

skrzypce


Laureat międzynarodowych konkursów skrzypcowych (m.in. I miejsce na konkursie im. Wieniawskiego 1977), ceniony solista i kameralista, profesor AKademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Po raz trzeci na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!

biogram na stronie AM w Bydgoszczy
   
   
   
   

 

Ewa Iżykowska-Lipińska

śpiew


Laureatka krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych, solistka teatrów operowych w Wiedniu, Luzernie, Poznaniu Warszawie i in., profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,

Na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich już po raz dwunasty!

biogram na stronie UMFC

   
   

Joanna Ławrynowicz-Just

fortepian


Laureatka międzynarodowych konkursów pianistycznych m.in w Berlinie, Darmstadt, Sao Paulo, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Po raz drugi na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!

strona oficjalna
   
   
   

 

Olga Pasiecznik (Pasichnyk)

śpiew - BRAK MIEJSC


Laureatka międzynarodowych konkursów wokalnych, solistka Polskiej Opery Królewskiej, pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku.  

Po raz piąty na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich !

strona oficjalna
for. A. Świetlik  
   
   
   

Maria Peradzyńska

flet  - BRAK MIEJSC 


Laureatka konkursów fletowych, solistka i kameralistka, pedagog Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie, wykładowca Uniwesytetu Muzycznego F. Chopina.

Po raz ósmy na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!

biogram na stronie ZPSM nr 4
   
   
   

Tomasz Strahl

wiolonczela 


Laureat polskich i międzynarodowych konkursów wiolonczelowych m.in. im. Nicanora Zabalety w San Sebastian, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich już po raz dziewiąty!


biogram na stronie UMFC
   
   
   

Wojciech Świtała

fortepian- BRAK MIEJSC 


Laureat polskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych m.in. w Paryżu i Montrealu, profesor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich już po raz ósmy!


biogram na stronie AM w Katowicach