Warszawskie Międzynarodowe
Kursy Mistrzowskie
im. Macieja Paderewskiego

 

Profesorowie 2023

 

 

   
   
   
   
   

Marcin Baranowski

skrzypce  - BRAK MIEJSC


Laureat licznych konkursów muzycznych, solista, kameralista, juror, wychowawca plejady najwybitniejszych skrzypków polskich młodego pokolenia, profesor Akademii Muzycznych w Poznaniu i Bydgoszczy. 

Po raz czwarty na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!

strona oficjalna
   
   
   

 

Ewa Iżykowska-Lipińska

śpiew - BRAK MIEJSC


Laureatka krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych, solistka teatrów operowych w Wiedniu, Luzernie, Poznaniu Warszawie i in., profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,

Na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich już po raz jedenasty!

biogram na stronie UMFC

   
   

Joanna Ławrynowicz

fortepian - BRAK MIEJSC


Laureatka międzynarodowych konkursów pianistycznych m.in w Berlinie, Darmstadt, Sao Paulo, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Po raz pierwszy na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!

strona oficjalna
   
   
   

 

Olga Pasiecznik (Pasichnyk)

śpiew - BRAK MIEJSC


Laureatka międzynarodowych konkursów wokalnych, solistka Polskiej Opery Królewskiej, pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku.  

Po raz czwarty na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich !

strona oficjalna
for. A. Świetlik  
   
   
   

Maria Peradzyńska

flet  - BRAK MIEJSC


Laureatka konkursów fletowych, solistka i kameralistka, pedagog Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie, wykładowca Uniwesytetu Muzycznego F. Chopina.

Po raz siódmy na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!

biogram na stronie ZPSM nr 4
   
   
   

Anna Skibińska-Haponiuk

wiolonczela


Solistka i kameralistka, pedagog warszawskich szkół muzycznych, kierownik sekcji instrumentów smyczkowych w ZPSM nr 4 im, K. Szymanowskiego w Warszawie.

Po raz czwarty na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!


biogram
   
   
   

Tomasz Strahl

wiolonczela 


Laureat polskich i międzynarodowych konkursów wiolonczelowych m.in. im. Nicanora Zabalety w San Sebastian, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich już po raz ósmy!


biogram na stronie UMFC
   
   
   

Adam Zdunikowski

śpiew


Laureat krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych, solista Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka. Chopina i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,

Po raz drugi na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!

biogram na stronie UMFC