XVI Warszawskie Międzynarodowe
Kursy Mistrzowskie
im. Macieja Paderewskiego

 

Profesorowie 2022

 

 

   

Klaudiusz Baran

akordeon


Zwycięzca międzynarodowych konkursów akordeonowych (Castelfidardo, Paryż), ceniony solista i kameralista, profesor i rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Po raz trzeci na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!

strona oficjalna
   
   
   

Marcin Baranowski

skrzypce


Laureat licznych konkursów muzycznych, solista, kameralista, juror, wychowawca plejady najwybitniejszych skrzypków polskich młodego pokolenia, profesor Akademii Muzycznych w Poznaniu i Bydgoszczy. 

Po raz trzeci na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!

strona oficjalna
   
   
   

 

Ewa Iżykowska-Lipińska

śpiew


Laureatka krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych, solistka teatrów operowych w Wiedniu, Luzernie, Poznaniu Warszawie i in., profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,

Na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich już po raz dziesiąty!

biogram na stronie UMFC

   
   

 

Olga Pasiecznik (Pasichnyk)

śpiew


Laureatka międzynarodowych konkursów wokalnych, solistka Polskiej Opery Królewskiej, pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku.  

Po raz trzeci na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich !

strona oficjalna
for. A. Świetlik  
   
   
   

Maria Peradzyńska-Filip

flet 


Laureatka konkursów fletowych, solistka i kameralistka, pedagog Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie, wykładowca Uniwesytetu Muzycznego F. Chopina.

Po raz szósty na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!

biogram na stronie ZPSM nr 4
   
   
   

Anna Skibińska-Haponiuk

wiolonczela


Solistka i kameralistka, pedagog warszawskich szkół muzycznych, kierownik sekcji instrumentów smyczkowych w ZPSM nr 4 im, K. Szymanowskiego w Warszawie.

Po raz trzeci na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!


biogram
   
   
   

Tomasz Strahl

wiolonczela 


Laureat polskich i międzynarodowych konkursów wiolonczelowych m.in. im. Nicanora Zabalety w San Sebastian, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich już po raz siódmy!


biogram na stronie UMFC
   
   
   

Wojciech Świtała

fortepian


Laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych m.in w Bardolino, Paryżu, Montrealu, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, juror międzynarodowych konkursów pianistycznych (m,in. Chopinowskiego w Warszawie).

Po raz siódmy na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!

biogram na stronie AM w Katowicach
   
   
   

Adam Zdunikowski

śpiew


Laureat krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych, solista Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka. Chopina i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,

Po raz pierwszy na Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich!

biogram na stronie UMFC