Fundacja
Edukacji
Kulturalnej
Aktualności

X Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie

im. Macieja Paderewskiego

20-27 sierpnia 2016

 

informacje dla uczestników

profesorowie

formularz zgłoszeniowy

brak wolnych miejsc w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń i klasie wiolonczeli prof. Tomasza Strahla, kontynuujemy rekrutację do pozostałych klas
Do grona tegorocznych Profesorów dołączył prof. Mariusz Patyra - zapraszamy skrzypków!

 

10th Maciej Paderewski

Warsaw International Master Courses

20th - 27th August 2016

 

information for participants

professors

application form

no vacancies at the piano class of Professor Katarzyna Popowa-Zydroń and at the cello class of Professor Tomasz Strahl, we continue recruitment for another classes
Professor Mariusz Patyra joined this years's group of Professors - we invite violinists!