XVIII Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie

im. Macieja Paderewskiego

18th Maciej Paderewski

Warsaw International Master Courses

 

 

Radziejowice, 3–11 sierpnia 2024

Radziejowice, August 3rd-11th, 2024

 

 

Informacje      *     Information
Profesorowie      *     Professors
Dokumenty     *     Documents

Brak miejsc w klasach: prof. Olgi Pasiecznik, prof.Marii Peradzyńskiej, prof. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej, prof. Marcina Baranowskiego, prof. Wojciecha Świtały.
Kontynuujemy rekrutację do pozostałych klas.

Brak miejsc noclegowych na terenie kompleksu pałacowego - osoby zainteresowane noclegami możemy zapisać na listę rezerwową lub prosimy o organizację noclegów we własnym zakresie.

 

No vacancies in the classes of Prof. Olga Pasichnyk, Prof. Maria Peradzyńska, Prof. Ewa Iżykowska-Lipińska, Prof. Marcin Baranowski,  and Prof. Wojciech Świtała.
We continue recruitement to the other classes.

 

We don't have free rooms in the palace complex - aparticipants interested in accommodation can be put on the reserve list or we ask to arrange accommodation on their own.

 

 

 

***

 

 

 

Zapraszamy na

 

KONCERT PAMIĘCI MACIEJA PADEREWSKIEGO

 

Sala Koncertowa
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

poniedziałek, 20 listopada 2023, godz. 19.00

 

Vadim Brodski - skrzypce
Jakub Jakowicz - skrzypce
Tomasz Strahl - wiolonczela
Szábolcs Esztényi - fortepian
Iwona Mironiuk - fortepian
Janusz Olejniczak - fortepian
Grzegorz Skrobiński - fortepian

W programie utwory Szábolcsa Esztényiego, Karola Szymanowskiego, Camille’a Saint-Saënsa, Fryderyka Chopina

 

 

***

 

 

XVII Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie

im. Macieja Paderewskiego

 

Radziejowice, 5–12 sierpnia/August 2023

 

FOTORELACJA

I koncert uczestników (9.08.2023) - cz. 1

 

I koncert uczestników (9.08.2023) - cz. 2

 

 

I koncert uczestników (9.08.2023) - cz. 3

 

 

II koncert uczestników (10.08.2023) - cz. 1

 

 

II koncert uczestników (10.08.2023) - cz. 2

 

 

II koncert uczestników (10.08.2023) - cz. 3

 

 

III koncert uczestników (11.08.2023) - cz. 1

 

 

III koncert uczestników (11.08.2023) - cz. 2

 

 

III koncert uczestników (11.08.2023) - cz. 3

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

XVI Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie

im. Macieja Paderewskiego

 

Radziejowice, 5–13 sierpnia 2022

 

 

Fotorelacja

 

Wideoreportaż autorstwa Piotra Grinholca:

 

 

I koncert uczestników (10.08.2022) - cz. 1

 

I koncert uczestników (10.08.2022) - cz. 2

 

 

II koncert uczestników (11.08.2022) - cz. 1

 

 

II koncert uczestników (11.08.2022) - cz. 2

 

 

III koncert uczestników (12.08.2022) - cz. 1

 

 

III koncert uczestników (12.08.2022) - cz. 2

 

 

***

 

 

 

 

 

Płyta z utworami Chopina


na wiolonczelę i fortepian

w opracowaniu
 

Kazimierza Michalika i Macieja Paderewskiego

 

Nakładem wydawnictwa DUX ukazała się płyta z wiolonczelowymi transkrypcjami utworów Fryderyka Chopina  w wykonaniu Tomasza Strahla (wiolonczela) i Janusza Olejniczaka (fortepian) - pedagogów Warszawskich Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich.

 

  Plyta Plyta

 

 

Zadanie pt. "Nagranie i wydanie płyty CD SJB z utworami na wiolonczelę i fortepian"
dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Wydarzenia artystyczne, priorytet Muzyka. 

stat4u