XVIII Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie

im. Macieja Paderewskiego

18th Maciej Paderewski

Warsaw International Master Courses

 

 

Radziejowice, 3–11 sierpnia 2024

Radziejowice, August 3rd-11th, 2024

 

 

Informacje      *     Information
Profesorowie      *     Professors
Dokumenty     *     Documents

Brak miejsc w klasach: prof. Olgi Pasiecznik, prof.Marii Peradzyńskiej, prof. Marcina Baranowskiego, prof. Wojciecha Świtały.
Kontynuujemy rekrutację do pozostałych klas.

Brak miejsc noclegowych na terenie kompleksu pałacowego - osoby zainteresowane noclegami możemy zapisać na listę rezerwową lub prosimy o organizację noclegów we własnym zakresie.

 

No vacancies in the classes of Prof. Olga Pasichnyk, Prof. Maria Peradzyńska, Prof. Marcin Baranowski,  and Prof. Wojciech Świtała.
We continue recruitement to the other classes.

 

We don't have free rooms in the palace complex - aparticipants interested in accommodation can be put on the reserve list or we ask to arrange accommodation on their own.

 

 

 

***

 

 

 

Zapraszamy na

 

KONCERT PAMIĘCI MACIEJA PADEREWSKIEGO

 

Sala Koncertowa
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

poniedziałek, 20 listopada 2023, godz. 19.00

 

Vadim Brodski - skrzypce
Jakub Jakowicz - skrzypce
Tomasz Strahl - wiolonczela
Szábolcs Esztényi - fortepian
Iwona Mironiuk - fortepian
Janusz Olejniczak - fortepian
Grzegorz Skrobiński - fortepian

W programie utwory Szábolcsa Esztényiego, Karola Szymanowskiego, Camille’a Saint-Saënsa, Fryderyka Chopina

 

 

***

 

 

XVII Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie

im. Macieja Paderewskiego

 

Radziejowice, 5–12 sierpnia/August 2023

 

FOTORELACJA

I koncert uczestników (9.08.2023) - cz. 1

 

I koncert uczestników (9.08.2023) - cz. 2

 

 

I koncert uczestników (9.08.2023) - cz. 3

 

 

II koncert uczestników (10.08.2023) - cz. 1

 

 

II koncert uczestników (10.08.2023) - cz. 2

 

 

II koncert uczestników (10.08.2023) - cz. 3

 

 

III koncert uczestników (11.08.2023) - cz. 1

 

 

III koncert uczestników (11.08.2023) - cz. 2

 

 

III koncert uczestników (11.08.2023) - cz. 3

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

XVI Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie

im. Macieja Paderewskiego

 

Radziejowice, 5–13 sierpnia 2022

 

 

Fotorelacja

 

Wideoreportaż autorstwa Piotra Grinholca:

 

 

I koncert uczestników (10.08.2022) - cz. 1

 

I koncert uczestników (10.08.2022) - cz. 2

 

 

II koncert uczestników (11.08.2022) - cz. 1

 

 

II koncert uczestników (11.08.2022) - cz. 2

 

 

III koncert uczestników (12.08.2022) - cz. 1

 

 

III koncert uczestników (12.08.2022) - cz. 2

 

 

***

 

 

 

 

 

Płyta z utworami Chopina


na wiolonczelę i fortepian

w opracowaniu
 

Kazimierza Michalika i Macieja Paderewskiego

 

Nakładem wydawnictwa DUX ukazała się płyta z wiolonczelowymi transkrypcjami utworów Fryderyka Chopina  w wykonaniu Tomasza Strahla (wiolonczela) i Janusza Olejniczaka (fortepian) - pedagogów Warszawskich Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich.

 

  Plyta Plyta

 

 

Zadanie pt. "Nagranie i wydanie płyty CD SJB z utworami na wiolonczelę i fortepian"
dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Wydarzenia artystyczne, priorytet Muzyka. 

stat4u