Fundacja
Edukacji
Kulturalnej
Aktualności

 

FESTIWAL KAMERALISTYKI POLSKIEJ

 

i

 

XIII Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie

 
im. Macieja Paderewskiego

 

POLISH CHAMBER MUSIC FESTIVAL

 

and

 

13th Maciej Paderewski


Warsaw International Master Courses

 

21-29 sierpnia / August 2019

 

 

 

informacje / details

 

profesorowie / professors

 

Brak miejsc w klasach fortepianu, fletu oraz wiolonczeli. Kontynuujemy rekrutację do pozostałych klas.
No vacancies in piano, flute, and cello classes. We continue recruitment for another classes.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

Płyta z utworami Chopina


na wiolonczelę i fortepian

 

Nakładem wydawnictwa DUX ukazała się płyta z wiolonczelowymi transkrypcjami utworów Fryderyka Chopina  w wykonaniu Tomasza Strahla (wiolonczela) i Janusza Olejniczaka (fortepian) - pedagogów Warszawskich Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich.

 

  Plyta Plyta

 

 

Zadanie pt. "Nagranie i wydanie płyty CD SJB z utworami na wiolonczelę i fortepian"
dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Wydarzenia artystyczne, priorytet Muzyka.